عضو ارشد

امین سالارکیا

مهتاب موحدیان

اشکان میرزایی

آروین آذرمینا

رسانه

سید محمد صادق کشاورزی

محمد امین قاسم زاده

محمدحسین بهمنی

تزئینات

فرشته فرقانی

یاسمن شیخان

همیلا میلی

هانیه احسانی

پارسا مرسل

الناز معصومی

زهرا فاضل

مراسم

دانيال فراهانى

پذیرش

آرین اعتمادی

رضا شكرى

عرشیا اخوان

تدارکات

فرزام زهدی نسب

دانیال عرفانیان

امیرحسین کریمی

محمد صالح سعیدی

محمد رستمی

آریا کوثری

عليرضا دقيق

حامد علی محمدزاده

کیارش امینی

عرفان معصوم زادگان

سایت

حامد خانکی

علی گرجانی

مهدی جوانمردی

ارغوان رضوانی

سامانه داوری

محمدمهدی فاریابی

زیرساخت

سجاد رضوانی

وحید زهتاب

یادگیری ماشین

احسان پژوهشگر

محتوا

سروش عمران‌پور

محمدرضا کارگر

علوم داده

ملیکا فراهانی

متين خواجوى

امین رخشا

سر سران

کیانوش عباسی

امید مسگرها

دانیال فامیل خلیلی

محمدرضا طالبی

محمدحسین رضایی

امیرحسین پویا

بنیامین قاسمی‌نیا